Duurzame zorg

ZIO fungeert als voortrekker in het optimaal inrichten van de zorg. Het jaarverslag biedt naast alle cijfers dan ook veel informatie over nieuwe ontwikkelingen en de initiatieven die ZIO ontplooit om de zorg beter en vooral duurzamer in te richten.

Cijfers en plannen

In het Jaarverslag dat aan alle stakeholders van ZIO wordt uitgereikt speelde 'duurzaamheid' in de zorg dan ook een centrale rol. Het document biedt naast alle jaarcijfers dan ook een uitgebreide kijk in keuken als het gaat om nieuwe ontwikkelingen en initiatieven die ZIO ontvouwt om de zorg nog beter en duurzamer in te richten. Het was het eerste jaarverslag dat werd uitgegeven sinds de introductie van de door ons bureau uitgestippelde nieuwe corporate identity. De publicatie wordt zowel in gedrukte vorm (beperkt om het duurzame karakter te bestendigen) maar vooral als eMagazine aan de doelgroepen aangeboden.

Testimonial ZIO

“Al meer dan zeven jaar werken we samen met  R&R Communication. We zijn erg tevreden over de producten die R&R voor onze organisatie maakt en zeker ook met de service daar omheen. Ralph en René luisteren en interpreteren goed, denken mee en zijn proactief. Vervolgens weten ze onze vraag om te zetten in een creatief product dat aansluit bij onze wensen en identiteit.”

Communicatieadviseur
ZIO, Zorg in Ontwikkeling

ZIO, Zorg In Ontwikkeling

ZIO (Zorg in Ontwikkeling) – voorheen stichting RHZ Heuvelland – is een eerstelijns zorgorganisatie in Maastricht en omgeving (Heuvelland). ZIO staat voor optimale kwaliteit van zorg en bereikt dit mede door de eerstelijns zorgaanbieder (bijv. de huisarts of fysiotherapeut) in zijn of haar praktijk adequaat te ondersteunen.

www.zio.nl